شباهت دانشگاه و کشور قحطی زده و مسلمان سومالیوجه شباهت‌های دانشگاه و  کشور قحطی زده و مسلمان سومالی

هر دو قومی گرسنه‌اند
هر دو دچار سوء تغذیه اند
هر دو در صفهای طولانی برای دستیابی به لقمه ای غذا ایستاده اند
هر دو از غذاهای بی کیفیت اطعام میشوند
هر دو از بهداشت غذایی بویی نبرده اند
هر دو از نگاه جامعه جهانی به دور مانده اند
هر دو از نگاه لطف سازمان ملل و یونیسف و یونسکو و … تحریم شده اند

هیچ کدامشان نفت ندارند
هیچ کدامشان پولدار نیستند
هیچ کدامشان رفاه ندارند
هیچ کدامشان محل استراحت مناسب ندارند
هیچ کدامشان آینده درخشانی ندارند
هیچ کدامشان شغل ندارند
هیچ کدامشان درآمد ندارند
دولت برای رفع مشکلاتشان دست به اقدامات محدودی زده است
دولت برای حل مشکلاتشان چون (…) در گل گیر کرده است

بگم بازم؟ یا بسه؟؟

ای خدا بازم خودت هوای ما رو داشته باش…


جانستان کابلستان


گفته بودم که “جانستان کابلستان” را در یک روز خواندم و در آن غرق شدم؟؟

عالی بود و کم نظیر. روایتی از مکانی نزدیک که غریب واقع شده. روایتی پرطمطراق از آدمهایی آشنا. روایتی از پایتخت فرهنگی ایران. روایتی از مردمانی زجردیده و ستم کشیده. روایتی از غربتی قریب.

و این روایت با مشکلات نویسنده که کسی جز رضا امیرخانی نبود، ادغام شده بود. کسی که به کشوری ناامن همچون افغانستان با زن و بچه‌اش سفر می‌کند و آنها را در هرات رها می‌کند و برای زیارت و سیاحت به مزار شریف می‌رود و در آنجا زار و نزار میشود. برای یک روز میرود و هفت روز….

بخوانید تا بدانید

ای خدا بازم خودت هوای ما رو داشته باش…

چگونگی شستن اتومبیل

تا حالا دقت کردید که مردم چقدر مصرف‌گرا شدن؟؟

طرف بعد از اینکه اتومبیلش را شست، بجای اینکه با یه دستمال خشکش کنه از یک بسته دستمال کاغذی ۳۰۰ تایی استفاده میکنه.

واقعی –  دیدم که میگم

ای خدا بازم خودت هوای ما رو داشته باش…

تولدش بود…

تولدش بود. اسمس زدم:

همیشه “تولد” برای ما یه بهونه است که بگیم:     “دلم ازت دور نمیشه” 

فرداشب جواب داد:  ممنون از اینکه همیشه به فکرم هستی.

فکر کنم دیگه میتونی خودت تصور کنی که چقدر سرش شلوغه

که بیش از ۲۴ ساعت جواب دادن یه اسمس طول کشیده

ای خدا بازم خودت هوای ما رو داشته باش…